Archiwum dla Listopad 2012

Rynek SaaS rośnie w Polsce i na świecie

Usługi w modelu SaaS to bardzo dynamicznie rozwijający się segment rynku IT zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Niezawodny Gartner Group publikuje od wielu lat prognozy wzrostu tego rynku. W tym roku zaobserwujemy wzrost o 18%.

Byłem ostatnio na konferencji zorganizowanej dla szefów IT w firmach i poczyniłem pewne obserwacje. Większość szefów działów IT ma za sobą już pierwsze wdrożenia „w chmurze”. Wywnioskowałem to po pytaniach jakie zadawali. Pytania te zdradzały dużą wiedzę, spore zainteresowanie konkretnymi rozwiązaniami oraz krytyczne podejście do rozwiązań prezentowanych podczas konferencji.

Co najbardziej interesuje szefów działów IT?

Na podstawie obserwacji z jednej tylko konferencji mógłbym przytoczyć kilka najważniejszych punktów:

  • funkcjonalność oferowanego rozwiązania „w chmurze”; to oczywiste, że najpierw chcemy sprawdzić co nam oferują i czy pasuje to do naszej firmy;
  • wiele pytań dotyczyło cen konkretnych rozwiązań; widać było, że uczestnicy konferencji są nieźle zorientowani w cenach na rynku;
  • warunki świadczenia usługi: wdrożenie, wszelkie gwarancje SLA, a także koszty wyjścia z usługi
  • doświadczenia innych

Jak bardzo jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tradycyjnego sposobu myślenia o informatyce świadczyło jedno z pytań uczestnika konferencji zadane prelegentowi: „Czy obliczył Pan ROI dla tego rozwiązania?”. Prelegent był tak zbity z tropu, że strzelił „Tak, liczyłem i ROI wyniósł 1,5 roku”. Później dopiero jakiś bardziej przytomny uczestnik konferencji nawiązał do tego pytania i stwierdził, że w zasadzie przy wdrożeniach rozwiązań informatycznych w modelu SaaS nie ma ROI! Przecież tutaj nie ma inwestycji – może poza samym wdrożeniem i szkoleniem użytkowników.

Akurat to pytanie dotyczyło wdrożenia rozwiązania zintegrowanego systemu telefonicznego w modelu SaaS, więc koszty wdrożenia i szkoleń po stronie użytkownika były minimalne. Temat ROI jest więc mało istotny. Bardziej interesujące jest w takim przypadku porównanie kosztów operacyjnych tradycyjnego rozwiązania oraz SaaS.

Bardzo zainteresowało mnie wystąpienie przedstawiciela firmy Cisco. Opowiadał o doświadczeniach firmy na rynku SaaS. Początkowo Cisco sprzedawało większość swoich rozwiązań bezpośrednio. Obecnie ponad 2/3 sprzedaży pochodzi od partnerów.

Na naszym podwórku programu mKsiegowa.pl jesteśmy jeszcze na etapie sprzedaży bezpośredniej, ale również intensywnie rozwijamy program partnerski. W ostatnich miesiącach przygotowaliśmy szereg rozwiązań, które ułatwiają integrację programu z rozwiązaniami partnerów. Możemy już „opakować” program w identyfikację wizualną partnera, przekierować system pomocy na strony partnera itd.

W najbliższym czasie opiszemy szczegóły programu partnerskiego.

Tymczasem pozdrawiam wszystkich księgowych którzy, mam nadzieję, przygotowali już deklaracje VAT.

Tomasz Kozielski

Reklamy

Obsługa masowych płatności

Chciałbym dzisiaj opisać sprawę, która jest problemem m.in. dla wielu serwisów internetowych – rozliczenie masowych płatności. Temat ten poruszałem już kilkakrotnie na tych łamach. Teraz zajmę się kwestią masowych faktur oraz automatyzacji rozliczeń.

Sprawa jest o tyle istotna, że wiele firm boryka się z kwestią skutecznego ściągania należności.

W moim wpisie skoncentruję się przede wszystkim na opisie procesu związanego z masowym rozliczeniem sprzedaży. Nasze oprogramowanie mKsiegowa.pl będzie wkrótce dostosowane do jego obsługi.

Zacznę od określenia co rozumiem pod pojęciem płatności masowych. Według mojego doświadczenia trudność w rozliczeniu sprzedaży pojawia się już powyżej kilkuset klientów w miesiącu. Ponieważ kwota abonamentu często nie przekracza kilkudziesięciu złotych, przy takiej ilości faktur niezbędne jest zbudowanie procesu oraz wdrożenie oprogramowania wspomagającego niektóre elementy. Na dodatek koszty całego procesu muszą być niewielkie – dobrze jest, jeżeli nie przekraczają 2-3% wartości abonamentu.

Cykl rozpoczyna się od wystawienia faktur sprzedaży. Przyjmijmy, że są to faktury za abonament za świadczenie określonej usługi. W tym przypadku pomocna jest funkcjonalność programu do fakturowania, która pozwala na wystawianie masowych faktur sprzedaży. W mKsiegowa.pl nazywamy to fakturami okresowymi.

W celu ułatwienia późniejszego rozliczenia tych faktur warto zastanowić się nad skorzystaniem z usługi oferowanej przez większość banków, polegającej na nadawaniu klientom ich indywidualnych numerów rachunków. Na przykład Deutsche Bank oferuje usługę db collect.

Każdy klient. w ramach usługi, otrzymuje  indywidualny numer rachunku bankowego, na który będzie dokonywał przelewów za abonament. Db collect umożliwia na przykład utworzenie indywidualnego numeru rachunku bankowego na podstawie numeru klienta. Numer ten może być nadawany przez system komputerowy. Można też zastosować PESEL lub NIP klienta. Indywidualny numer rachunku bankowego drukujemy na fakturze podobnie, jak robią to np. operatorzy telefonii komórkowej.

Kolejnym etapem procesu jest rozliczanie wpłat od klientów. Bardzo pomocne są indywidualne rachunki bankowe, które pozwalają jednoznacznie przypisać wpłatę do klienta w programie księgowym. Rozwiązanie polegające na identyfikacji klienta poprzez numer rachunku, z którego przychodzi przelew nie zawsze się sprawdza. Jest to rozwiązanie szczególnie zawodne, gdy wpłaty przychodzą od osób fizycznych, kiedy często ktoś płaci za kogoś lub wpłaty są wykonywane za pośrednictwem poczty.

Wczytywanie wyciągów bankowych w usłudze płatności masowych również może być zautomatyzowane. Banki oferują możliwość generowania wyciągów w postaci plików w określonym formacie. Ważne jest, aby program księgowy posiadał możliwość wczytywania tych plików. Program mKsiegowa.pl zostanie wkrótce dostosowany do wczytywania plików w formacie ElixMas usługi db Collect.

Tak ustawiony proces pozwala na skuteczne rozliczenie masowych płatności przy minimalnych kosztach. Właściwie jedynym bezpośrednim kosztem jest usługa db Collect wynegocjowana z bankiem. Nakład pracy w miesiącu, związany z wygenerowaniem i rozliczeniem kilkuset faktur sprzedaży nie przekracza kilku godzin w miesiącu.

Korzyści, to precyzyjne rozliczenie sprzedaży, a więc łatwiejsza i mniej kosztowna windykacja. W efekcie przekłada się to bezpośrednio na wynik firmy oraz jej płynność finansową.

Przygotowaliśmy krótki opis www.masoweplatnosci.pl.

Zespół mKsiegowa.pl