Zamknięcie Roku 2013

Ustawa o Rachunkowości (Dz.U. 2013 poz. 330), określa terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jednym z terminów jest sporządzenie zestawienia obrotów i sald, które należy wykonać do 85 po zakończeniu roku obrotowego. Ponieważ wiele firm ustaliło rok obrotowy jako pokrywający się z rokiem kalendarzowym, szybko zbliża się data 26 marca, przed którą trzeba wykonać odpowiednie działania. Przypomnijmy cały proces zamknięcia roku.

 Weryfikacja poprawności danych

Niewątpliwie, po zakończeniu roku trzeba sprawdzić wszystkie zapisy w w programie księgowym, w celu ustalenie ich poprawności i kompletności. Należy sprawdzić, czy wszystkie przychody i koszty zostały uwzględnione. Może być konieczność wykonania przeksięgowań, czy korekt zapisów.

Uzgadniamy na tym etapie wielkość obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej.

Wykonujemy zestawienia aby upewnić się, że obroty zapisane w dzienniku są zgodne z obrotami na kontach.

Stan aktywów i pasywów

Po zakończeniu roku sprawdzamy, czy stan aktywów i pasywów  jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Jest szereg standardowych metod wykonania takiego sprawdzenia.

Zazwyczaj wykorzystujemy:

 • spis z natury, stosowany do inwentaryzacji materiałów, towarów, środków trwałych,
 • potwierdzenie sald stosujemy do uzgodnienia stanu rozrachunków z klientami,
 • porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami,
 • weryfikację wartości składników.

Jeżeli stwierdzimy różnice między stanem rzeczywistym, a stanem księgowym, musimy to wyjaśnić i rozliczyć w księgach.

Wycena aktywów i pasywów

W ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych wyceniamy aktywa i pasywa. Wycenę dokonujemy w ramach:

 1. nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji,
 2. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 3. środków trwałych w budowie,
 4.  rzeczowych składników aktywów obrotowych,
 5.  należności i udzielonych pożyczek,
 6.  należności i udzielonych pożyczek zaliczonych do aktywów finansowych,
 7. zobowiązań,
 8. rezerw,
 9. udziałów i akcji własnych,
 10.  kapitałów własnych.

Rozliczenia międzyokresowe

Przy zamknięciu roku stosujemy zasadę współmierności, która polega na tym, że do danego okresu sprawozdawczego zaliczane są koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Jeżeli takie sytuacje mają miejsce, dokonujemy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Zamknięcie roku

Po wykonaniu wszystkich czynności, o których mowa powyżej, wykonujemy zamknięcie ksiąg rachunkowych na ostatni dzień roku obrotowego. Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych należy wykonać najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Na tej podstawie sporządzamy sprawozdanie finansowe. Jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sprawozdanie finansowe sporządzamy nie później, niż do końca marca.

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wykonujemy ostateczne zamknięcie ksiąg za dany rok obrotowy. Po zamknięciu nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zapisów księgowych za poprzedni rok.

Więcej piszemy w naszym poradniku.

Zespół mKsiegowa.pl

Reklamy

1 Response to “Zamknięcie Roku 2013”


 1. 1 Krzyś Kwiecień 25, 2014 o 9:09 pm

  Wiele firm o profilu usługowym wykazuje często zerowy stan inwentaryzacji.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s
Reklamy

%d blogerów lubi to: