Archive for the 'rachunkowość' Category

Jak ustawić controlling finansowy w firmie?

Controlling finansowy jest podstawą skutecznego zarządzania firmą. To wiadomo. Spróbujmy się jednak przyjrzeć temu w praktyce.

Jakie kroki są niezbędne, aby wdrożyć skuteczne mechanizmy kontrolingowe?

1. Właściwie ustawiona i aktualna polityka rachunkowości.

Polityka rachunkowości to podstawowy dokument w firmie, w którym określamy sposób księgowania zdarzeń gospodarczych.

Przygotowanie dokumentu opisane jest w poradniku na stronach Politka rachunkowości.

2. Właściwie skonfigurowane sprawozdania finansowe

Musimy z pomocą księgowych upewnić się, że podstawowe sprawozdania finansowe są tworzone z właściwych kont księgi głównej.

Najlepiej jest, jeżeli plan kont i polityka rachunkowości są tak przygotowane, aby jednoznacznie przyporządkować kont do poszczególnych wierszy sprawozdań.

Konieczność ręcznych modyfikacji będzie spowalniało proces tworzenia sprawozdań finansowych będących podstawą do podejmowania decyzji.

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której wyprodukowanie sprawozdań finansowych przez księgowość za dany okres wiązało się z dużą ilością ręcznej pracy. Warto podjąć wysiłek aby tak ustawić procesy, aby pracę ręczną zredukować do minimum.

O podstawowych sprawozdaniach finansowych spółki piszemy w naszym poradniku na stronach Controlling finansowy.

3. Ustawione procesy tak, by sprawozdania finansowe były dostarczane właściwym osobom we właściwym czasie.

Kluczowym czynnikiem sukcesu controllingu finansowego jest poprawne ustawienie procesów w zakresie:

 • wprowadzania danych w księgowości zakończone zamknięciem miesiąca; należy pamiętać, że nie wprowadzone dokumenty skutkują zafałszowanymi danymi w sprawozdaniach; zaleca się ustalenie, by do dnia 10tego każdego miesiąca wszystkie dokumenty były wprowadzone za poprzedni miesiąc
 • ustawienie mechanizmów, które powodują wysyłanie odpowiednich sprawozdań właściwym osobom

4. Doskonalenie procesu

Szczególnie w okresie początkowym (zazwyczaj w ciągu kilku pierwszych miesięcy od momentu podjęcia decyzji o wdrożeniu controllingu) należy liczyć się z koniecznością poprawiania procesów. Zaleca się na tym etapie miesięczny przegląd procesów oraz podejmowanie działań korygujących.

Może być niezbędny powrót do każdego z wymienionych kroków i np.:

 • dodanie lub modyfikacja kont księgi głównej tak, by brakujące informacje były odpowiednio prezentowane w sprawozdaniach
 • rozbudowa zawartości sprawozdań finansowych
 • sprawdzenie, czy wszystkie dokumenty są zgromadzone i wprowadzone na czas do programu księgowego

5. Niezbędne narzędzia informatyczne

Program księgowości internetowej stanowi idealną platforme do wdrożenia skutecznego controllingu finansowego. Eliminuje wiele pracy ręcznej i doskonale wspiera procesy, szczególnie w przypadku geograficznego rozproszenia firmy. Posiada szereg mechanizmów ulatwiających wdrożenie controllingu finansowego:

 • elastyczny plan kont ułatwiający dostosowanie programu do polityki rachunkowości
 • mechanizm sprawozdań finansowych umożliwiający prezentację niezbędnych danych finansowych firmy
 • pulpit menedżerski, pozwalający na konfigurowanie informacji, jakie mają się ukazywać poszczególnym osobom zarządzającym firmą

Zapraszamy do kontaktu, w celu umówienia się na prezentację oferowanych rozwiazań.

Reklamy

Księgowanie zleceń produkcyjnych

Księgowość produkcji złożeniowej wymaga, naszym zdaniem, szczególnej uwagi. Mamy coraz więcej firm zajmujących się produkcją i chcemy ułatwić pracę księgowym pracującym dla tych firm. Przygotowaliśmy moduł produkcji w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl.

Spójrzmy jak to działa. . .

Opiszemy przykładową firmę produkującą urządzenia elektroniczne. Mamy tutaj urządzenia, które składają się z setek, czy tysięcy elementów elektronicznych.

Zaczynamy od utworzenia list materiałowych. Będą podstawą przy księgowaniu zleceń produkcyjnych.

Lista materiałowa zawiera informację z jakich części składa się urządzenie. Określamy ilość poszczególnych materiałów. Musimy bardzo uważnie przygotować listy materiałowe, aby uwzględnić zamienniki. Każda pozycja w kartotece towarowej powinna zostać oznakowana odpowiednim kodem. Sposobów kodowania może być wiele:

 1. Możemy przyjąć własny sposób kodowania części elektronicznych.
 2. Możemy skorzystać z kodów głównego dostawcy – sprawdza się, jeżeli większość części pochodzi z jednego źródła.
 3. Możemy wprowadzić kody kreskowe. Najczęściej spotykanym standardem jest EAN13. Kody mogą być zewnętrzne (nadane przez producentów). Dla elementów elektronicznych nie posiadająych kodu kreskowego możemy w ramach standardu EAN13 nadawać własne kody. EAN13 jest tak zaprojektowany, że przestrzegając określone normy nie ma ryzyka, aby dwa różne elementy miały ten sam kod.

Istotne jest, aby zamienniki miały w listach materiałowych ten sam kod.

Listy materiałowe mogą również zawierać usługi składające się na zlecenie produkcyjne. Można też przygotowywać wielo-poziomowe listy materiałowe. Np. komputer składający się z części składowych, a następnie zestaw komputerowy złożony z komputera, klawiatury, myszy i monitora.

Zlecenia produkcyjne ściśle wiążą się z gospodarką magazynową. Przed wyprodukowaniem produktu musimy zadbać o to, by wszystkie części zostały zakupione i przyjęte w odpowiednich ilościach na magazyn dokumentami PZ.

W listach materiałowych określa się z którego magazynu będą pobierane elementy na produkcję.

Samo zlecenie produkcyjne jest wydaniem z magazynu części składowych i przyjęciem na magazyn produktu gotowego. W zależności od organizacji produkcji między wydaniem elementów (zwanym często rozchodem wewnętrznym RW), a przyjęciem wyrobu gotowego może upłynąć określony odcinek czasu.

Księgowanie zlecenia zwykle jest połączone z zaksięgowaniem odpowiedniej robocizny lub usług obcych.

Wyrób, po wyprodukowaniu, można już sprzedać. Stosujemy dokument wydania z magazynu WZ oraz fakturę sprzedaży. W programie mKsiegowa.pl wystawiając fakturę sprzedaży, dokument WZ może zostać utworzony automatycznie.

Zapraszam do przejrzenia dokumentacji modułu zleceń produkcyjnych: http://mksiegowa.pl/doc/index.php?n=Help.Manufacturing&ctxhelp=1&lang=pl_PL

Prezentujemy w dokumentacji przykładowe księgowania związane z produkcją: http://mksiegowa.pl/doc/index.php?n=Help.ManufacturingCompanyBooking

Autor: Zespół mKsiegowa

Księgowość mikroprzedsiębiorstw

Sejm przygotowuje nowelizację Ustawy o Rachunkowości, wynikającą z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Nowelizacja koncentruje się na uproszczeniu zasad przygotowywania sprawozdań finansowych przez mikro-podmioty gospodarcze.

Zespół mKsiegowa.pl śledzi na bieżąco planowane zmiany ustawy tak, aby we właściwym momencie przygotować odpowiednie modyfikacje programu księgowości internetowej.

Zastosowanie uproszczeń przewidzianych w nowelizacji ustawy nie jest obowiązkowe dla mikro-podmiotów, ale jesteśmy przekonani, że podmioty spełniające kryteria będą skłonne zastosować je w swojej sprawozdawczości.

Wg publikacji GUS w 2011 w Polsce funkcjonowało 21760 jednostek gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe i spełniających kryteria „mikro”.

Zmiany zaproponowane w nowelizacji dotyczą m.in. spółek akcyjnych, spółek z o.o. oraz spółek komandytowo-akcyjnych, które na dzień bilansowy (czyli najczęściej na koniec roku podatkowego) nie przekroczyły dwóch z trzech limitów określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego:

 • suma bilansowa nie większa niż 350 000 EURO
 • przychody netto ze sprzedaży nie większe niż 700 000 EURO
 • przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym nie większe niż 10 osób

Dodatkowo, ustawodawca zamierza rozszerzyć katalog podmiotów, których dotyczyć będą uproszczenia, o m.in. stowarzyszenia i fundacje.

Uproszczenia zaproponowane w projekcie ustawy z dnia 22 lipca 2013 roku obejmują możliwość sporządzania sprawozdania finansowego zawierającego jedynie podstawowy zakres bilansu oraz rachunku wyników. Ponadto przewidziane jest zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności (pod pewnymi warunkami.

Jeżeli ustawa zostanie przyjęta, planujemy przygotować osobną konfigurację programu dla mikroprzedsiębiorstw. Konfiguracja programu księgowości dla fundacji i stowarzyszeń zostanie również uproszczona zgodnie z nowymi zasadami.

Chcemy promować samodzielne księgowanie, które jest możliwe przy pewnym przygotowaniu w zakresie księgowości. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorcy zdecydują się samodzielnie księgować zdarzenia gospodarcze w swojej firmie polecamy serię artykułów ABC – podstawy księgowości dla przedsiębiorców.

Tomasz Kozielski

mKsiegowa.pl

Księgowość fundacji przez internet – studium przypadku

Mam okazję obserwować jak szkoła prywatna radzi sobie z wdrożeniem mKsięgowej. Organem prowadzącym szkołę jest fundacja mająca status organizacji pożytku publicznego (OPP) i w zasadzie to fundacja prowadzi księgowość.

Głównym problemem tej stabilnie rozwijającej się organizacji non-profit, mającej kilkunastoletnią historię, był utrudniony dostęp do danych finansowych. Fundacja składa regularnie wnioski o fundusze unijne na swoją działalność (edukacja) i potrzebuje danych finansowych „od ręki”. Podejmowanie bieżących decyzji związanych z prowadzeniem szkół prywatnych wymaga również dostępu do informacji.

Fundacja od początku swojej działalności prowadziła księgi za pomocą kartotek, bez pomocy oprogramowania komputerowego. Rozwiązanie to, archaiczne w dzisiejszych czasach, stanowiło barierę rozwoju.

Wdrożenie mKsięgowej rozwiązało za jednym razem kilka problemów:

 • mechanizm rachunków okresowych w mKsięgowej pozwolił na automatyczną kalkulację i księgowanie czesnego
 • program księgowy znacznie uprościł rozrachunki z tytułu rozliczeń za czesne, poprawiając ściągalność należności
 • spełnienie wymagań jednostki nadzorującej wydatkowanie funduszy unijnych stało się dziecinnie proste
 • rozliczenie przychodów z tytułu 1% (OPP – Organizacja pożytku publicznego) i przejrzystość jego księgowania przestała budzić zastrzeżenia
 • można było wreszcie wprowadzić bieżącą analizę wyniku związanego z prowadzeniem poszczególnych szkół; Zarząd Fundacji nie ma już problemów z podejmowaniem decyzji dotyczących otwierania nowych klas, czy przeprowadzania niezbędnych remontów i inwestycji podnoszących jakość kształcenia.

Dla naszego zespołu przypadek wdrożenia programu finansowo – księgowego w fundacji był okazją do kolejnego potwierdzenia przydatności mKsięgowej do prowadzenia rachunkowości organizacji non-profit. Z drugiej strony pozyskiwaliśmy cenne uwagi, w jakim kierunku rozwijać program.

Większość powyższych celów wdrożeniowych można byłoby w zasadzie spełnić wdrażając zwykły program księgowy „z półki”. Jaka jest więc korzyść dla fundacji ze skorzystania z oferty online?

W roku 2011 fundacja prowadziła spory remont pomieszczeń zespołu nauczania początkowego. Z drugiej strony wstępna kalkulacja zakupu i wdrożenia tradycyjnego programu księgowego wskazywała na kwoty rzędu kilkunastu tysięcy. Kalkulacja nie obejmowała wydatków na przygotowanie odpowiednio zabezpieczonej serwerowni, czy nadzoru informatycznego nad bezpieczną eksploatacją systemu księgowego (kopie zapasowe, zabezpieczenie podsieci lokalnej przed „pomysłowością” uczniów, itd).

Wybór mKsięgowej pozwolił nie ponosić inwestycji na system księgowy i przenieść posiadane środki na remont szkoły. Ponadto można było rozwiązać problem wsparcia dla księgowej fundacji przy pojawiających się pytaniach, w zmieniającej się sytuacji prawnej.

„Upiekliśmy dwie pieczenie na jednym ogniu” – mówi prezes Fundacji.

Księgowość internetowa, a nadzór właścicielski

Chciałbym się dziś zatrzymać nad kwestią nadzoru właścicielskiego. Czy księgowość internetowa może ułatwić sprawowanie nadzoru właścicielskiego?

Zacznijmy od aspektu praktycznego. Jak wygląda analiza bieżącego (tzw. próbnego) bilansu i rachunku wyników?

Z punktu widzenia właściciela najpierw skupiamy się na wyniku firmy. Rachunek zysków i strat jest w większości przypadków pierwszym dokumentem poddawanym analizie. Dane chcemy mieć w miarę aktualne, więc logując się do programu oglądamy „jeszcze ciepłe” informacje o przychodach i kosztach.

Na arkuszu wyników najczęściej naszą uwagę przyciąga jakiś szczegół i chcemy natychmiast wiedzieć z czego wynika określona liczba. Przy współpracy z księgowością w modelu tradycyjnym zadajemy pytanie, na które księgowi muszą odpowiedzieć.

Mając program księgowy dostępny przez internet odpowiedź możemy mieć natychmiast: klikamy na interesującą nas liczbę i sprawdzamy z jakich składników jest zlożona. Następnie zagłębiamy się do kolejnego poziomu analitycznego, aż dojdziemy do poziomu dokumentu, które składają się na wynik.

Podejście takie jest zgodne z zasadą Pareto: wgłębiamy się w 20% właściwych danych, aby wyciągnąć 80% interesujących nas informacji.

Jeżeli dodam, że to wszystko możemy zrobić ze swojego iPada o dowolnej porze dnia i nocy, czy trzeba lepiej uzasadniać tezę, że „księgowość w chmurze” zmienia sposób prowadzenia biznesu?

Z punktu widzenia nadzoru pracy nad firmą, takie rozwiązania eliminują konieczność podwójnej księgowości: jedna prowadzona przez księgowość na potrzeby urzędu skarbowego i druga prowadzona w Excelu na potrzeby zarządzania firmą.

Swoją drogą międzynarodowe standardy księgowości (MSR) zmierzają w tym kierunku.

Osobnym tematem jest możliwość bezpośredniego wglądu w nawiązane kontakty, złożone oferty, postęp realizacji zamówień, itp. To wszystko jest możliwe z mKsięgową.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do kontaktu – zaprezentujemy jak to działa 🙂

Tomasz Kozielski
mKsiegowa.pl

Współpraca z firmą rachunkową – szanse i wyzwania

Każda organizacja spełniająca określone parametry zobowiązana jest do rejestrowania działalności gospodarczej w oparciu o księgi główne (tzw. amerykanka).
Większość nowo tworzonych spółek, stowarzyszeń, czy fundacji decyduje się na zlecenie usługi do biura finansowego.

Osobiście, mam doświadczenie współpracy zarówno z biurem rachunkowym, jak i z księgowymi zatrudnionymi w firmie.
W niniejszym artykule podejmę temat wyzwań z tym związanych. Mam nadzieję, że również osoby zajmujące się księgowością stowarzyszeń i fundacji znajdą tutaj interesujące wskazówki.

Kwestię prowadzenia ksiąg rachunkowych można rozpatrywać w szerszym kontekście, jakim jest outsourcing.
Koncepcja outsourcingu weszła na trwałe do biznesu. O zaletach i wadach tego modelu napisano już tomy. Pierwsze praktyczne implementacje w modelu znanym obecnie miały miejsce już w lata osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Od początku XXI wieku outsourcing procesów biznesowych stał się zjawiskiem masowym. Korporacje odkryły jego zalety i nauczyły się stosować w praktyce.

Oczywiście proces ten nie odbywa się bez problemów. Znam przypadki, w których ten sam obszar biznesowy firmy raz był zlecany na zewnątrz, po kilku latach powracał do firmy, żeby znowu być wyprowadzonym do zewnętrznego partnera w kolejnym cyklu.

Nie od dzisiaj wiadomo, że outsourcing jest skuteczny przede wszystkim wtedy, gdy obydwie strony są do niego dobrze przygotowane. Pośród wielu czynników istotnych w skutecznym outsourcingu warto wymienić dobre opisanie procesu biznesowego, będącego przedmiotem outsourcingu, oraz jego parametrów.

Dzięki postępom w modelowaniu procesów biznesowych możemy coraz skuteczniej je opisywać i mierzyć. Jeżeli proces zostanie dobrze zdefiniowany po stronie zleceniodawcy, wówczas możemy zmniejszyć tzw. szarą strefę, która może prowadzić do konfliktu. Spotkałem się z pojęciem szarej strefy jako określeniem tego obszaru działań, które towarzyszą nie zostały precyzyjnie opisane w ramach procesu biznesowego.
W księgowości to mogą być np. kwestie do jakiego stopnia biuro rachunkowe prowadzi gospodarkę magazynową klienta, lub jakie wskaźniki i w jakich terminach chcemy otrzymać od biura rachunkowego.

Kolejny przykład.
W większości metodyk zarządzania projektami zaleca się prowadzenie dokładnej analizy sposobu realizacji prac już w fazie planowania projektu. Jedną z analiz jest kwestia, czy określone zadanie zostanie zlecone na zewnątrz, czy zostanie wykonane z użyciem zasobów własnych.
Każdy doświadczony manager zna dokładnie ryzyka związane z outsourcingiem. Oprócz wymienionej już szarej strefy, możemy wymienić ryzyka związane ze zdolnością zleceniobiorcy do nieprzerwanej realizacji zleconych prac w zmiennych warunkach biznesowych, ryzyka związane z pojawiającą się okresowo koniecznością zmian zleceniobiorcy i zapewnieniem ciągłości procesu w trakcie zmian, zagrożenia związane z utratą określonych kompetencji w ramach firmy i wiele innych.

Sposoby eliminacji niektórych zagrożeń są znane. Niewątpliwie, na pierwszym miejscu należy postawić dobrze skonstruowaną umowę – zlecenie. Stworzenie dobrej umowy to wspólne zadanie dla prawnika oraz osoby dobrze znającej sam proces. Umowa pozwala przetransferować wiele ryzyk outsourcingu na zleceniobiorcę. Obserwuję sytuacje, gdzie kierownictwo firmy „uczy się” outsourcingu i już trzecia umowa zlecenia danego procesu jest perfekcyjna.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest doświadczenie zleceniobiorcy. Ważne jest, czy zleceniobiorca realizował już, lub realizuje podobne zlecenia i czy ma zasoby do realizacji nowego. Idealnie jest, gdy istnieje możliwość uruchomienia współpracy pilotażowej, zwanej „proof of concept”.

Zaryzykuję stwierdzenie, że najistotniejszym czynnikiem sukcesu outsourcingu jest doświadczenie po stronie zleceniodawcy. Wymienię tutaj nie tylko znajomość procesu, ale także miękkie umiejętności współpracy z partnerem. Osoba odpowiedzialna za określony proces biznesowy musi umieć ułożyć sobie zasady współpracy i zapewnić właściwy plan komunikacji. Często drogą do porażki jest postawa „zlecam i zapominam o sprawie”.

Jak te ogólne rozważania mają się do obsługi księgowości przez biura finansowe?
Księgowość sprawozdawcza jest jednym z tych procesów biznesowych, który występuje w każdej organizacji o określonych parametrach. Jest narzucona przez system prawny. Przepisy narzucają szereg zasad i ograniczeń jakim podlega. Można powiedzieć, że jest bardzo dobrze określonym procesem i szkoda czasu na zbyt uważną jego analizę. Nic bardziej mylnego. Z moich obserwacji wynika, że często przedsiębiorcy zlecający księgowość nie są przygotowani do współpracy z biurem finansowym (czyli w modelu outsourcingu) i z tego wynika wiele problemów. Najważniejszy czynnik sukcesu outsourcingu często nie jest spełniony.

Jakie są objawy tego stanu rzeczy?
Biura rachunkowe są świadome szarej strefy i w cenie usługi muszą umieścić odpowiedni margines, który pozwoli obsłużyć nietypowe sytuacje. W końcu „klient nasz Pan”. Jednak, wobec rosnącej konkurencji wygrywać będą biura, które zminimalizują ryzyko szarej strefy. Warto odnieść się do najlepszych praktyk outsourcingu. Doświadczone biura finansowe zabezpieczają się przed szarą strefą umową z dobrze zdefiniowanym zakresem, przedziałami cen w zależności od ilości dokumentów księgowych w miesiącu, oraz zapisami na temat terminów dostarczenia dokumentów księgowych.

Rzadko, z kolei, znajdziemy w umowie dostarczonej przez biuro księgowe określenie terminów dostarczenia informacji o rozrachunkach, czy wyników finansowych. Najczęściej liczymy na dobre ułożenie współpracy.

Kolejnym elementem jest wiedza z dziedziny rachunkowości po stronie zleceniodawcy. Powszechnie uważa się, że zlecenie księgowania do biura finansowego rozwiązuje wszystkie problemy. Dotyczy to w szczególności mniejszych organizacji, gdzie nie ma oddzielnego stanowiska dyrektora finansowego.
Typowym przykładem jest stworzenie i ciągła aktualizacja polityki rachunkowości. Ciekaw jestem, czy ktoś robił badania jaki procent firm nie posiada tego dokumentu. W każdym razie dyrektor zarządzający może nie mieć świadomości, że dokument powinien powstać we współpracy kadry zarządzającej z księgowością. Biuro rachunkowe też często nie wychodzi z inicjatywą, jeżeli obowiązek definiowania polityki rachunkowości nie został określony w umowie.

Warto na koniec zwrócić uwagę na szanse, jakie niesie ze sobą upowszechnienie rachunkowości online, zwanej często księgowością wirtualną. Dzięki umieszczeniu przetwarzania danych „w chmurze” możemy lepiej współpracować z biurem rachunkowym. Dyrektor finansowy lub Prezes może mieć natychmiastowy dostęp do danych źródłowych i nie musi polegać na ich interpretacji. Może na przykład szybko przejrzeć jakie dokumenty składają się na określony wskaźnik. Większość programów typu „rachunkowość online” pozwala na eksport danych do arkusza kalkulacyjnego i dalszą analizę danych w różnych przekrojach.

Taki bezpośredni dostęp klienta do danych może być wyzwaniem dla biura finansowego. Nie wszystkie biura zdecydują się na taki model od razu. Jednak obserwując światowe trendy, nie mam wątpliwości, że w tym kierunku będzie rozwijał się model outsourcingu procesów księgowych. Będzie to model lepiej łączący zleceniodawcę ze zleceniobiorcą. Model, w którym szybki dostęp do danych oraz właściwa komunikacja będą grały kluczową rolę.

Tomasz Kozielski
mKsiegowa.pl

Rachunkowość internetowa na Androidzie

W ostatnich latach obserwujemy szybki wzrost rynku oprogramowania dostępnego ONLINE. W pierwszej kolejności upowszechniają się programy dostępne przez przeglądarkę.
Interfejs użytkownika programów dostępnych przez przeglądarkę jest jeszcze może nie tak doskonały jak interfejs programów działających lokalnie w środowisku okienkowym. Jednak zalety oprogramowania dostępnego w każdym miejscu na świecie przewyższają już niewielką uciążliwość wynikającą z wolniejszej pracy programu (chociaż nie zawsze).
Programy wspierające rachunkowość przedsiębiorstw, czy biur księgowych są na świecie coraz bardziej powszechne w modelu software-as-a-service.
Dobrym przykładem jest xero.com.
Powstaje ciekawa dla mnie kwestia: czy w przypadku programu wspierającego rachunkowość internetową przydatny będzie dostęp z popularnych dziś tabletów?
mKsiegowa.pl działa bardzo dobrze i szybko na Samsung Galaxy Tab w środowisku Androida.
Bardzo dobrze sprawuje się też na iPadzie.
Pytanie jednak pozostaje, czy natychmiastowy dostęp do rozrachunków z klientem bez otwierania laptopa się upowszechni?
Z naszych statystyk ruchu wynika, że zainteresowanie tym kanałe rośnie wraz ze wzrostem ilości tabletów na rynku i wzrostem świadomości użytkowników.
Zobaczymy jak głęboki będzie to trend.
Czy również obejmie inne dziedziny, jak CRM, gospodarkę magazynową, a szczególnie controlling?
Jak zareagują osoby prowadzące księgowość stowarzyszeń i fundacji?
Tomasz Kozielski
mKsiegowa.pl