Posts Tagged 'księgowość online'

Program do księgowości online w firmie handlowej – studium przypadku

Program do księgowości online

Zalety rozwiązań online są coraz powszechniej znane i wielu przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z tego typu usługi do prowadzenia spraw firmy. Aspektem mającym coraz większe znaczenie przy podejmowaniu decyzji jest kwestia kosztów prowadzenia księgowości firmy. W artykule prezentujemy oszczędności związane z prowadzeniem księgowości online, w porównaniu do tradycyjnego rozwiązania. W obydwu przypadkach prowadzenie księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe.

Charakterystyka firmy

Firma handlowa, którą analizujemy, zajmuje się sprzedażą elementów instalacji elektrycznych. Dodatkowo firma realizuje kompletne instalacje elektryczne dla swoich klientów. Przeciętna liczba dokumentów sprzedaży w miesiącu wynosi w przybliżeniu:
 • 700 faktur sprzedaży
 • 800 dokumentów WZ
 • 600 dokumentów płatności od klientów (kasa, rachunki bankowe)

Firma kupuje hurtowo elementy instalacji elektrycznych, a także ponosi standardowe koszty wynajmu powierzchni biurowej, wynagrodzeń, itp. Całkowita liczba dokumentów w skali miesiąca wynosi 2500.

Firma jest płatnikiem VAT i rozlicza się w oparciu o księgi handlowe. Zasadnicza większość dokumentów jest w walucie polskiej.

Wycena tradycyjnej usługi biura rachunkowego w Warszawie

Według dostępnych statystyk, najczęściej wybieranym modelem prowadzenia księgowości firmy jest outsourcing usług do biura rachunkowego. Typowe ceny usług w Warszawie obejmują (bez VAT):
 • stałą opłatę w wysokości 500 zł
 • opłatę za fakturę – 2 zł
 • opłata za pozycję wyciągu bankowego – 1 zł
 • opłata za dokument magazynowy – 1 zł

Do tego mogą dochodzić jeszcze inne opłaty za naliczanie płac pracownikom, sporządzenie sprawozdania finansowego, itp. Dodatkowe opłaty pomijamy, ponieważ mają niewielki wpływ na obliczenie oszczędności.

Całkowity koszt usługi biura rachunkowego dla firmy, to 3300 zł + VAT

Jak wygląda w rzeczywistości współpraca z biurem rachunkowym na platformie online?

Firma handlowa zdecydowała się na skorzystanie z usługi biura rachunkowego świadczonej za pomocą systemu księgowości online mKsiegowa.pl. Sposób współpracy firmy z biurem oparty jest na następujących ustaleniach:
 1. Firma wystawia faktury sprzedaży w systemie mKsiegowa.pl; faktury są automatycznie księgowane w oparciu o przygotowane schematy.
 2. Firma prowadzi gospodarkę magazynową w systemie mKsiegowa.pl; dokumenty są księgowane automatycznie
 3. Firma wprowadza wyciąg bankowy generowany w systemie bankowości elektronicznej Alior; wyciąg jest półautomatycznie księgowany; praca polega jedynie na kojarzeniu pozycji wyciągu z fakturami zakupu i sprzedaży
 4. Biuro rachunkowe weryfikuje wprowadzone dokumenty w cyklu miesięcznym, sporządza standardowe sprawozdania, nalicza płace, itp.

Koszty księgowości w oparciu o system online

Ustalone między firmą i biurem rachunkowym zasady rozliczeń obejmują:
 • stały koszt za usługę w wysokości 1000 zł
 • stały koszt za korzystanie z platformy mKsiegowa.pl (hosting, backup danych, wsparcie techniczne, aktualizacje prawne) w wysokości 199 zł
 • opłaty za naliczanie płac i sporządzenie sprawozdania rocznego, nie uwzględnione w obliczeniach (nie różnią się w obu wariantach)

Oszczędności, dzięki zastosowaniu księgowości internetowej

Całkowite oszczędności miesięczne, wynikające z zastosowania księgowości online mKsiegowa.pl wyniosły 2101 zł.
Inne korzyści wynikające ze współpracy firmy z biurem rachunkowym na platformie online
 1. Biuro rachunkowe mieści się w Warszawie, natomiast firma mieści się Radomiu; odległość ma niewielkie znaczenie, ponieważ nie ma konieczności dostarczania dokumentów do biura.
 2. Prezes firmy ma bieżący dostęp do danych o sprzedaży i rozrachunkach za faktury.
 3. Zarówno firma, jak i biuro rachunkowe zwolnione są z konieczności utrzymywania oprogramowania; firma poprzednio korzystała z własnego oprogramowania do sprzedaży, natomiast biuro z tradycyjnego programu księgowego; brak konieczności utrzymywania tych programów przekłada się na dalsze oszczędności wynikające głównie z eliminacji kosztów wsparcie technicznego i przyjazdów specjalisty na miejsce.

Zapraszamy do kontaktu. Zaprezentujemy Państwu wszystkie szczegóły współpracy z biurem rachunkowym w oparciu o platformę mKsiegowa.pl.

Reklamy

Jakie elementy powinien posiadać program księgowy

Kolejny, znaleziony wpis na blogach.

Poza wymienionymi możliwościami mKsiegowa.pl posiada:

 • prowadzenie rozrachunków,
 • prowadzenie kasy gotówkowej,
 • księgowanie wyciągów bankowych,
 • automatyczne księgowanie różnic kursowych,
 • księgowanie rozliczeń międzyokresowych.

Ponadto przydadzą się:

 • wzorce szybkiego księgowania, które automatyzują pracę w przypadku powtarzalnych księgowań,
 • import wyciągów bankowych z plików w formacie CSV i MT940,
 • rozliczanie projektów, przekrojów, systemów kosztów typu ABC (activity-based costing), itd,

… i wiele innych funkcjonalności wspomagające pracę księgowych

Zapraszamy do wersji demo.

Zespół mKsiegowa

Programy księgowość

Program do pełnej obsługi księgowości powinien być wyposażony w szereg różnych modułów. Pewnie nie jest łatwo znaleźć program, który będzie dostosowany do potrzeb różnych działalności. Może właśnie dlatego warto rozejrzeć się za oprogramowaniem księgowym, gdzie producent umożliwia wprowadzenie funkcjonalności na indywidualną potrzebę klienta. Także jakie są wg Was najważniejsze elementu na jakie trzeba zwracać uwagę przy wyborze programu księgowego? Na pewno musi ewidencjonować faktury sprzedaży oraz zakupów. Jeżeli pełna księgowość, to pewnie też powinien potrafić rozliczyć podatek z każdego miesiąca z każdego zadanego okresu. Bardzo ważna jest też ewidencja środków trwałych, wyposażenia, koszty dla pojazdów. Ale co jeszcze?

View original post

Księgowanie zleceń produkcyjnych

Księgowość produkcji złożeniowej wymaga, naszym zdaniem, szczególnej uwagi. Mamy coraz więcej firm zajmujących się produkcją i chcemy ułatwić pracę księgowym pracującym dla tych firm. Przygotowaliśmy moduł produkcji w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl.

Spójrzmy jak to działa. . .

Opiszemy przykładową firmę produkującą urządzenia elektroniczne. Mamy tutaj urządzenia, które składają się z setek, czy tysięcy elementów elektronicznych.

Zaczynamy od utworzenia list materiałowych. Będą podstawą przy księgowaniu zleceń produkcyjnych.

Lista materiałowa zawiera informację z jakich części składa się urządzenie. Określamy ilość poszczególnych materiałów. Musimy bardzo uważnie przygotować listy materiałowe, aby uwzględnić zamienniki. Każda pozycja w kartotece towarowej powinna zostać oznakowana odpowiednim kodem. Sposobów kodowania może być wiele:

 1. Możemy przyjąć własny sposób kodowania części elektronicznych.
 2. Możemy skorzystać z kodów głównego dostawcy – sprawdza się, jeżeli większość części pochodzi z jednego źródła.
 3. Możemy wprowadzić kody kreskowe. Najczęściej spotykanym standardem jest EAN13. Kody mogą być zewnętrzne (nadane przez producentów). Dla elementów elektronicznych nie posiadająych kodu kreskowego możemy w ramach standardu EAN13 nadawać własne kody. EAN13 jest tak zaprojektowany, że przestrzegając określone normy nie ma ryzyka, aby dwa różne elementy miały ten sam kod.

Istotne jest, aby zamienniki miały w listach materiałowych ten sam kod.

Listy materiałowe mogą również zawierać usługi składające się na zlecenie produkcyjne. Można też przygotowywać wielo-poziomowe listy materiałowe. Np. komputer składający się z części składowych, a następnie zestaw komputerowy złożony z komputera, klawiatury, myszy i monitora.

Zlecenia produkcyjne ściśle wiążą się z gospodarką magazynową. Przed wyprodukowaniem produktu musimy zadbać o to, by wszystkie części zostały zakupione i przyjęte w odpowiednich ilościach na magazyn dokumentami PZ.

W listach materiałowych określa się z którego magazynu będą pobierane elementy na produkcję.

Samo zlecenie produkcyjne jest wydaniem z magazynu części składowych i przyjęciem na magazyn produktu gotowego. W zależności od organizacji produkcji między wydaniem elementów (zwanym często rozchodem wewnętrznym RW), a przyjęciem wyrobu gotowego może upłynąć określony odcinek czasu.

Księgowanie zlecenia zwykle jest połączone z zaksięgowaniem odpowiedniej robocizny lub usług obcych.

Wyrób, po wyprodukowaniu, można już sprzedać. Stosujemy dokument wydania z magazynu WZ oraz fakturę sprzedaży. W programie mKsiegowa.pl wystawiając fakturę sprzedaży, dokument WZ może zostać utworzony automatycznie.

Zapraszam do przejrzenia dokumentacji modułu zleceń produkcyjnych: http://mksiegowa.pl/doc/index.php?n=Help.Manufacturing&ctxhelp=1&lang=pl_PL

Prezentujemy w dokumentacji przykładowe księgowania związane z produkcją: http://mksiegowa.pl/doc/index.php?n=Help.ManufacturingCompanyBooking

Autor: Zespół mKsiegowa

Efektywność podczas pracy z programem księgowym

Program księgowy . . . jak każdy program. Możemy pracować mniej, lub bardziej efektywnie. Mam na myśli codzienne czynności wykonywane w programie.

Dzisiaj przyszła mi do głowy myśl, że poziom efektywności naszej pracy (zresztą w każdym programie) zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest, oczywiście, ergonomia programu. Czy jest to jedyny czynnik?

Ktoś podliczył, ze pakiet MS Office ma kilka tysięcy funkcjonalności. Zaawansowany użytkownik wykorzystuje zaledwie sto, maksimum kilkaset. Pakiet ten jest stawiany za wzór ergonomiczności (choć wielu się z taką tezą nie zgodzi), co nie znaczy, że wszystkie czynności wykonujemy efektywnie. Brak wiedzy o pewnych funkcjonalnościach np. Excela powoduje, że tą samą czynność wykonujemy wiele razy – a więc nieefektywnie.

Podobno w Excelu, jeżeli musimy powtórzyć jakąś czynność więcej niż dwa razy to znaczy, że prawdopodobnie jest taka opcja, która pozwala to zrobić lepiej. Czy Państwu nie zdażyło się kasować kilkunastu wierszy tylko dlatego, że chcieliśmy się pozbyć nagłówków stron w raporcie?

Można, oczywiście, użyć makra, ale to jest tylko „automatyzacja nieefektywności”. Lepiej pewnie znaleźć jakiś sposób, który zapewne znajdzie się pośród tysięcy opcji Excela.

Przejdźmy na podwórko naszego programu księgowości internetowej mKsiegowa.pl. Praca z programem za pomocą przeglądarki daje wspaniałe możliwości  ułatwienia sobie życia.

Zrobię przegląd kilku prostych „ficzerów”.

1. Klawisz F11
Dlaczego nie rozszerzyć sobie pola pracy na cały ekran?

2. Klawisz TAB
Dużo wygodniej wprowadza się dokument księgowy poruszając się między polami za pomocą klawiszy TAB (do przodu) i Shift-TAB (do tyłu).

3. Praca w wielu zakładkach przeglądarki
Strasznie wygodna rzecz!
Mogę na przykład otworzyć ekran podglądu danych klienta w jednej zakładce i wprowadzać dokument księgowy w innej. W kolejnej zakładce otwieram sobie kursy walut, a w jeszcze innej kartotekę towarową. W zależności od przeglądarki – mogę przełączać sie między zakładkami za pomocą Ctrl-numer (np. Ctrl-1 to przeskok do pierwszej zakładki przeglądarki).

Pod Windows działa otwieranie kolejnej zakładki poprzez kliknięcie rolki myszki, gdy kursor jest nad określoną pozycją menu. Super sprawa! Można też otworzyć program w nowej zakładce klikając na link prawym klawiszem i wybierając „Otwórz w nowej zakładce” (czy coś podobnego).

4. Praca w wielu oknach
Tutaj moja praca w programie księgowym naprawdę nabiera wigoru, bo mam szeroki monitor. Ostatnio odkryłem, że pod Windows mogę bardzo szybko podzielić ekran na pół, otwierając jedno okno programu (przeglądarki) po prawej, a drugie po lewej. Wiecie jak? Klawisz „windows” w połączeniu ze strzałkami. Tymi samymi klawiszami mogę powrócić do pracy na pełnym ekranie. Działa od Windows 7 w górę. Między oknami przełączam się, oczywiście, Alt-TAB lub Windows-TAB.

5. Poruszanie się strzałkami po menu programu
Nic dodać nic ująć.

6. Zoom – powiększanie i pomniejszanie tekstu w przeglądarce
Przytrzymuję klawisz Ctrl i kręcę kółkiem myszki. Dla mnie bomba!

Polecam Państwu przyzwyczaić się do tych skrótów klawiszowych, a także poznawać nowe. Bardzo ułatwiają pracę.

Autor: Zespół mKsiegowa

Księgowość stowarzyszenia – studium przypadku

Dzisiaj opiszę pewien przypadek stowarzyszenia zawodowego, które zauważalnie usprawniło swoje działanie dzięki księgowości w internecie.

Stowarzyszenie o którym mowa, prowadzi głównie działalność edukacyjną organizując konferencje, seminaria, warsztaty i inne spotkania pozwalające na wymianę wiedzy i doświadczeń.

Większość wydarzeń organizowanych jest przez to stowarzyszenie w ramach działalności gospodarczej. Ideą jest to, by uczestnicy płacili za udział w konferencjach i warsztatach zapewniając ich samofinansowanie.

Specyfiką działania stowarzyszenia od strony księgowej jest to, że obroty z organizacji wydarzeń kilkukrotnie przewyższają składki członkowskie. Na dodatek, działalność jest rozproszona terytorialnie, tzn. wydarzenia organizowane są w różnych miastach w Polsce.

Z punktu widzenia zarządzania finansowego takim organizmem, można było wyróżnić kilka istotnych wyzwań:

 • kontrola budżetu każdego wydarzenia, przy czym organizatorzy działając pod jednym szyldem, pracują w różnych miastach,
 • umożliwienie kierownikom poszczególnych wydarzeń wystawianie faktur uczestnikom oraz kontrola wpłat od uczestników,
 • centralne zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych oraz nadzór nad całością, od strony finansowej,
 • minimalizacja kosztów obsługi księgowej tak, aby maksymalne środki mogły być alokowane na działalność statutową.

 

Stowarzyszenie od 2 lat używa programu księgowości internetowej mKsiegowa.pl, co pozwoliło rozwiązać wszystkie problemy. Program ten pozwala na:

 • osobne rozliczenie budżetu każdego wydarzenia,
 • dostęp do fakturowania i rozrachunków z każdego miejsca,
 • automatyczne księgowanie wszystkich dokumentów wg przyjętych schematów księgowych,
 • centralne archiwum elektroniczne wszystkich dokumentów księgowych.

Ponadto system uprawnień pozwala na kontrolę dostępu każdego użytkownika oraz zapis jego działań.

Dzięki księgowości internetowej funkcjonalność, która do tej pory była dostępna tylko dla dużych i bogatych firm, obecnie może być wdrożona w niewielkiej organizacji non-profit.

Przy dobrej organizacji finansów jedynym kosztem jest nadzór księgowy biura rachunkowego, połączony z udostępnieniem programu księgowego online.

Dokumentacja elektroniczna w księgowości

Nowa ustawa przygotowywana przez Sejm dotycząca m.in. zmian VAT zrówna faktury elektroniczne z tradycyjnymi od 1 stycznia 2014 roku. Ustawa spowoduje upowszechnienie przesyłania faktur między przedsiębiorcami. Najistotniejszą jednak kwestią jaką ureguluje nowa ustawa to przechowywanie w dokumentacji księgowej faktur VAT wyłącznie w wersji elektronicznej. Oznacza to, że efaktury otrzymane od kontrahentów nie muszą być drukowane, jak również nie trzeba będzie drukować kopii faktur sprzedaży. Z mojej praktyki współpracy z księgowymi wynika, że wielu nich nie zaufało jeszcze komputerom do tego stopnia, by przechowywać dokumenty w wersji elektronicznej.

Wobec nadchodzących zmian każda firma powinna zastanowić się jakie są warunki niezbędne, aby uruchomić elektroniczne archiwum dokumentów księgowych.

Nie będę rozpisywał się o zaletach elektronicznego archiwum dokumentów, ponieważ na ten temat mamy w sieci mnóstwo artykułów. Argument o redukcji kosztów jest zwykle najważniejszy, chociaż trzeba pamiętać, że elektroniczne przechowywanie dokumentów też kosztuje. Dostępne są w sieci kalkulatory pozwalające obliczyć opłacalność przejścia na dokumentację elektroniczną. Naszym klientom oferujemy również nieodpłatne obliczenie współczynnika opłacalności.

Na co trzeba zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o przechowywaniu dokumentów w wersji elektronicznej?

 1. Liczba dokumentów
  Liczba dokumentów, dla których zmienimy sposób przechowywania ma najbardziej istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Przeciętny segregator zawiera 500 – 1000 stron A4. Zazwyczaj przyrost archiwum o kilkunaście segergatorów rocznie może stanowić wystarczającą przesłankę do przejścia na wersję elektroniczną. Nasze doświadczenie pokazuje, że już w przypadku niewielkiej organizacji oszczędności roczne mogą osiągać kwoty kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
 2. Faktury sprzedaży
  Najłatwiej podjąć decyzję o wysyłaniu i przechowywaniu w formie elektronicznej faktur sprzedaży. Nawet, jeżeli kontrahent nie wyraża zgody na przyjęcie faktury drogą elektroniczną, przechowywanie kopii faktur może być istotnym ułatwieniem. Od 1 stycznia 2014 zgoda kontrahenta może być „dorozumiana”. Oznacza to, że jeżeli kontrahent zapłacił za fakturę wówczas można założyć, że zaakceptował otrzymanie jej w wersji elektronicznej.
 3. Faktury zakupu
  Przechowywanie faktur zakupu może być większym wyzwaniem. Trzeba się zastanowić czy faktury będą skanowane i co robić z oryginałami. Upowszechnienie faktur elektronicznych spowoduje, że coraz więcej faktur zakupu będziemy otrzymywać w takiej formie. Skanować można obecnie nawet telefonem komórkowym wyposażonym w aparat fotograficzny.
 4. Oprogramowanie księgowe
  O ile programy do fakturowania dostępne w sieci najczęściej posiadają archiwum dokumentów, o tyle niewiele programów księgowych zapewnia taką możliwość.
  Nowy projekt ustawy o zmianie VAT precyzuje kryteria, jakie trzeba spełnić by przejść na archiwum elektroniczne. Zarówno dla faktur zakupu, jak i sprzedaży musi być zapewniona ścieżka audytu między zdarzeniem gospodarczym i fakturą. W praktyce oznacza to, że musi istnieć bezpośredni związek między dostawą towaru lub poświadczeniem wykonania usługi, a czytelną postacią faktury. Program mKsiegowa.pl spełnia wszystkie wymagania w tym zakresie, o czym piszemy na naszym blogu poświęconym ustawie o zmianie VAT.
 5. Polityka bezpieczeństwa
  Polityka bezpieczeństwa obowiązująca w organizacji powinna objąć archiwum elektroniczne.
  Przechowywanie dokumentów elektronicznych musi spełnić kilka warunków:
 • trwałość – przechowywanie dokumentów przez okres wymagany ustawą o rachunkowości (dotyczy spółek prawa handlowego oraz NGO)
 • poufność – zapewnienie dostępu do archiwum tylko osobom uprawnionym przez kierownika organizacji
 • integralność – zapewnienie możliwości łatwego odszukania dokumentu przez cały okres trwałości

W obszarze polityki bezpieczeństwa pojawia się kilka wyzwań:

 1. Środki techniczne
  Archiwum można zorganizować wewnętrznie poprzez inwestycję w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Można również założyć archiwum u zewnętrznego dostawcy (tzw. software as a service). Ocenia się na świecie, że skorzystanie z zewnętrznego dostawcy to nie więcej niż 5% kosztów własnej inwestycji w skali 5 lat. Rozwiązanie takie jest więc dużo bardziej opłacalne i jednocześnie powierzenie przechowania dokumentów elektronicznych wyspecjalizowanej firmie związane jest z większym poziomem bezpieczeństwa dokumentów. mKsiegowa.pl oferuje taką usługę w zakresie dokumentacji księgowej.
 2. kultura organizacji – polityka bezpieczeństwa w obszarze dostępu do systemów informatycznych musi być wdrożona i przestrzegana. Jakość zabezpieczeń informatycznych archiwum elektronicznego programu mKsiegowa.pl nie ustępuje standardom stosowanym w bankowości elektronicznej. Najsłabszym ogniwem może być człowiek. Najistotniejsze aspekty polityki bezpieczeństwa to odpowiednia jakość haseł dostępu, ich regularna zmiana oraz właściwe poziomy uprawnień do dokumentacji.

Podsumowanie
Archiwum elektroniczne to kusząca propozycja dla firm szukających oszczędności. Redukcja kosztów może osiągać poziom kilku lub kilkunastu tysięcy złotych rocznie nawet w niewielkich organizacjach. Zapraszamy do opisu implementacji archiwum elektronicznego w programie mKsiegowa.pl.

Sprawy do przemyślenia:

 • duża liczba wystawianych faktur o niskiej wartości (np. faktury za abonament) mogą być dobrą okazją do podjęcia decyzji o zaprzestaniu drukowania kopii do archiwum
 • pracownicy firmy mogą dostarczać do księgowości zeskanowane lub sfotografowane faktury zakupu za pomocą email. mKsiegowa.pl obsługuje taki mechanizm.

Rynek SaaS rośnie w Polsce i na świecie

Usługi w modelu SaaS to bardzo dynamicznie rozwijający się segment rynku IT zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Niezawodny Gartner Group publikuje od wielu lat prognozy wzrostu tego rynku. W tym roku zaobserwujemy wzrost o 18%.

Byłem ostatnio na konferencji zorganizowanej dla szefów IT w firmach i poczyniłem pewne obserwacje. Większość szefów działów IT ma za sobą już pierwsze wdrożenia „w chmurze”. Wywnioskowałem to po pytaniach jakie zadawali. Pytania te zdradzały dużą wiedzę, spore zainteresowanie konkretnymi rozwiązaniami oraz krytyczne podejście do rozwiązań prezentowanych podczas konferencji.

Co najbardziej interesuje szefów działów IT?

Na podstawie obserwacji z jednej tylko konferencji mógłbym przytoczyć kilka najważniejszych punktów:

 • funkcjonalność oferowanego rozwiązania „w chmurze”; to oczywiste, że najpierw chcemy sprawdzić co nam oferują i czy pasuje to do naszej firmy;
 • wiele pytań dotyczyło cen konkretnych rozwiązań; widać było, że uczestnicy konferencji są nieźle zorientowani w cenach na rynku;
 • warunki świadczenia usługi: wdrożenie, wszelkie gwarancje SLA, a także koszty wyjścia z usługi
 • doświadczenia innych

Jak bardzo jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tradycyjnego sposobu myślenia o informatyce świadczyło jedno z pytań uczestnika konferencji zadane prelegentowi: „Czy obliczył Pan ROI dla tego rozwiązania?”. Prelegent był tak zbity z tropu, że strzelił „Tak, liczyłem i ROI wyniósł 1,5 roku”. Później dopiero jakiś bardziej przytomny uczestnik konferencji nawiązał do tego pytania i stwierdził, że w zasadzie przy wdrożeniach rozwiązań informatycznych w modelu SaaS nie ma ROI! Przecież tutaj nie ma inwestycji – może poza samym wdrożeniem i szkoleniem użytkowników.

Akurat to pytanie dotyczyło wdrożenia rozwiązania zintegrowanego systemu telefonicznego w modelu SaaS, więc koszty wdrożenia i szkoleń po stronie użytkownika były minimalne. Temat ROI jest więc mało istotny. Bardziej interesujące jest w takim przypadku porównanie kosztów operacyjnych tradycyjnego rozwiązania oraz SaaS.

Bardzo zainteresowało mnie wystąpienie przedstawiciela firmy Cisco. Opowiadał o doświadczeniach firmy na rynku SaaS. Początkowo Cisco sprzedawało większość swoich rozwiązań bezpośrednio. Obecnie ponad 2/3 sprzedaży pochodzi od partnerów.

Na naszym podwórku programu mKsiegowa.pl jesteśmy jeszcze na etapie sprzedaży bezpośredniej, ale również intensywnie rozwijamy program partnerski. W ostatnich miesiącach przygotowaliśmy szereg rozwiązań, które ułatwiają integrację programu z rozwiązaniami partnerów. Możemy już „opakować” program w identyfikację wizualną partnera, przekierować system pomocy na strony partnera itd.

W najbliższym czasie opiszemy szczegóły programu partnerskiego.

Tymczasem pozdrawiam wszystkich księgowych którzy, mam nadzieję, przygotowali już deklaracje VAT.

Tomasz Kozielski